Grāmatvedība

Grāmatvedības uzskaite ir finanšu informācijas un uz tās balstīto lēmumu pieņemšanas pamats.  Mēs nodrošinam grāmatvedības veikšanu, ievērojot nepārtrauktas uzskaites principu – jebkuri Jūsu iesūtīti dokumenti tiek apstrādāti divu darba dienu laikā un parādās uzņēmuma operatīvajās atskaitēs, kuras Jums ir pieejamas on-line režīmā finanšu portālā.

Nodrošinam pilna cikla grāmatvedību uzņēmumiem, kā arī saimnieciskās darbības veicējiem, kas ietver:

  • savlaicīgu, precīzu, uz kompetencēm balstītu grāmatvedības uzskaiti,
  • savlaicīgu atskaišu iesniegšanu saskaņā ar likumdošanu (VID, Centrālajā statistikas pārvaldē, Latvijas Bankā, u.c. valsts institūcijās, atbilstoši klienta darbības specifikai),
  • savlaicīgu gada pārskatu sagatavošanu (iekļaujot zvērināta revidenta pārbaudi, ja tāda nepieciešama saskaņā ar nodokļu likumdošanu, vai pēc klienta vēlmes).

Finanšu portāls sniedz operatīvu informāciju par Jūsu uzņēmuma stāvokli, ieņēmumu un izdevumu pozīcijām. Tādējādi Jums ir pastāvīgas kontroles iespējas pār uzņēmuma finansēm.

Finanšu portālā par jebkuru interesējošo periodu varat iegūt informāciju:

  • peļņas - zaudējumu aprēķins
  • operatīvā bilance
  • ieņēmumi un izdevumi

Uzņēmumiem, kuru specifika ir dažādu projektu realizācija (arī vienlaikus noritošu), piedāvājam veikt uzskaiti atsevišķi par katru projektu. Projektu uzskaite ļauj Jums finanšu portālā iegūt informāciju peļņas vai zaudējumu aprēķina formā par katru projektu, jebkurā tā norises posmā pēc Jūsu izvēles (ievadot interesējošo periodu vai datumus).

Klientu ērtībai dokumentus pieņemam elektroniski, tā taupot klienta laika resursus.