Vadības konsultācijas

Iepirkumu vadības konsultācijas nodrošina Expertia klientiem pārskatāmu un kontrolējamu dalību iepirkumu procesā neatkarīgi no tā, vai esat piegādātāja vai pasūtītāja pusē.

Piegādātājiem sniegtajos iepirkumu vadības pakalpojumos ietilpst:

  • Publiskas iepirkumu procedūras piedāvājuma dokumentācijas sagatavošana;
  • Pretendenta tiesību un interešu pārstāvēšana publiskas iepirkumu procedūras gaitā.

Piegādātāja ieguvums:

  • Kvalitatīva un iepirkuma dokumentācijai atbilstoša dalība publiskās iepirkuma procedūrās;
  • Maksimizētas pretendenta iespējas sekmīgai dalībai iepirkuma procedūrā un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai.

Pasūtītājiem sniegtajos iepirkumu vadības pakalpojumos ietilpst:

  • Pilna publiskas iepirkuma procedūras cikla vadība - iepirkuma dokumentācijas izstrāde (iepirkuma nolikums, pieteikuma formas, līguma projekts, tehnisko specifikāciju izstrāde), iepirkuma procedūras dokumentēšana un vadība, iepirkuma līguma slēgšanas organizēšana.
  • Iepirkuma līguma izpildes kontrole.

Pasūtītāja ieguvums:

  • Normatīvo aktu publisko iepirkumu jomā atbilstošas iepirkumu procedūras veikšana
  • Pasūtītāja administratīvās kapacitātes optimāls lietojums